CJIB nep mail beslaglegging

Nep mail beslaglegging van CJIB

Opgelet, opnieuw zijn oplichters actief en is er een dreigende nep mail in omloop, waarbij de ontvanger wordt aangespoord tot directe betaling van een honderden euro's om beslaglegging te voorkomen. Het onderwerp van de mail is "voorkom beslaglegging" en er is slechts een dag bedenktijd om tot betaling over te gaan. De betaal optie loopt via "Tikkie", wat op zich een geldig betaalservice is op initiatief van ABN AMRO. Via deze betaaldienst kan eenvoudig met Ideal worden betaald. Lees onderstaande inhoud door en wees gewaarschuwd.

 

Geachte bestuurder,

In de afgelopen maand heeft u twee aanmaningen ontvangen i.v.m. een beschikking voor het overtreden van 

een verkeersvoorschrift. Het openstaande bedrag is niet (volledig) op de rekening van het Centraal Justitieel

Incassobureau bijgeschreven. Om die reden zullen wij uw bank opdracht geven beslag te leggen op uw rekening

per woensdag 14 juni 2017. Om inzage te krijgen op de informatie die het BKR over u ontvangt dient u persoonlijk

bij het BKR langs te gaan. Het beslag leggen op uw rekening betekent dat de toegang tot uw rekening (en uw

geld) wordt met ingang van 14 juni 2017 voor een tijdsduur van vier weken.

Betalen

U kunt nog alleen online d.m.v. iDeal betalen. Om te betalen dient u hieronder te klikken op de onderstaande link.

Klik hier om met iDeal te betalen.

Het volledige bedrag van EUR233,56 (incl. administratiekosten) moet uiterlijk 13 juni 2017 betaald worden.

Doet u dit niet? Dan wordt u per 14 juni 2017 geregistreerd bij de BKR. Voorkom beslag legging op uw rekening.


Hoogachtend,

CJIB

Bekijk hieronder een screenshot van de mail die in omloop is

CJIB phishing mail met boete overtreding verkeersoverschrift

Overboeken via Tikkie

Het betaalmedium van Tikkie waarmee eenvoudig de zogeheten boete kan worden betaald.

betaling boete via Tikkie van Centraal Justitieel Incassobureau

PC Hulplijn

Go to top