De Firewall, een belangrijk deel van uw computer beveiliging.

Bijna iedereen weet dat computers gebruik maken van een firewall, maar weten niet waarom dit erg belangrijk is. Ook zijn de meeste computer gebruikers weinig op de hoogte van wat de beveiligingssoftware wel of niet kan. Het komt dus vaak voor dat gebruikers zich veilig achten, en juist daardoor een groter risico lopen.
PC Hulplijn informeert en controleert u graag over een goede beveiliging voor uw computer. Kijk onderaan op deze pagina naar de mogelijkheden.

Wat is het doel van de firewall?

Een firewall heeft als doel ongeautoriseerd dataverkeer van of naar een netwerk te detecteren en blokkeren. Moderne firewalls gebruiken een aantal processen om te detecteren welk dataverkeer ongewenst dan wel schadelijk is. Deze processen zijn het analyseren van verzonden data, het valideren van datapakketten, het controleren van programma data en het gebruik van een proxy server. Firewalls hebben nog een aantal extra functies, zoals gateway protectie, het verbergen van intern verkeer en het uitvoeren van beveiligingsprotocollen.

Wat kan de firewall niet (goed)?

Zelfs met een betaalde firewall is uw systeem niet 100% veilig voor aanvallen van buitenaf. Het grootste beveiligingsrisico is zogenaamde ‘malware’, een verzamelnaam voor schadelijke software. Onder deze categorie vallen trojans, virus infecties (waaronder worms), spyware, adware en phising, evenals geïnfecteerde e-mails en webpagina’s.

Malware kan een groot aantal symptomen veroorzaken, van amper merkbaar tot een situatie waarin de computer niet meer bruikbaar is. Adware en spyware verzamelen gegevens over de gebruiker, en kunnen ook toetsaanslagen vastleggen (waaronder het typen van wachtwoorden en persoonlijke gegevens).

Waar moet de computer gebruiker op letten?

De gebruiker zelf is vaak de oorzaak van infecties. Als de firewall en potentieel schadelijk proces ontdekt, zal het de gebruiker vragen of het dit proces moet blokkeren. De gebruiker weet echter vaak niet waar het om gaat, en zal doorgaans gewoon toestemming verlenen. In deze situatie had de gebruiker dus net zo goed geen firewall kunnen hebben.

Nieuwe regels omtrent Beveiliging en internet bankieren

Op 24 november 2013 heeft de NVB (de Nederlandse Vereniging van Banken) uniforme regels omtrent het gebruik van internetbankieren opgesteld. Voor details omtrent deze regels klikt u hier. Deze nieuwe regels komen er in het kort op neer dat klanten meer verantwoordelijkheid krijgen over wat er met hun account gebeurt. Indien u niet aan de regels voldoet, kunnen banken er voor kiezen u niet schadeloos te stellen mocht er iets mis gaan.

Veilig het internet op met een onderhouds abonnement van PC Hulplijn.

 

Naast het bellen via het 0900 nummer voor computerhulp, heeft PC Hulplijn ook onderhouds abonnementen waarbij er tegen een normaal tarief gebeld kan worden voor hulp en er door ons 2 x per jaar onderhoud word gedaan. Een beveiligingscontrole is een belangrijk onderdeel in deze sessie. Klik op bovenstaande link voor meer informatie over abonnementsvormen en de voorwaarden.

PC Hulplijn

Go to top