spam

Update SPAM - ongewenste email

Dit moment wemelt het weer van de SPAM mail. Vele zijn lokkertjes waar op een link moet worden geklikt of er dient een bijlage te worden geopend. De kans is dan zeer groot dat een virus of nep-beveiliging zich nestelt op de pc. Deze virussen versturen dan vanaf het geinfecteerde systeem weer SPAM mail door naar andere gebruikers. Het aantal virus meldingen en malafide beveiligings software is dan ook zeer groot. PC Hulplijn heeft het er zeer druk mee.

Meeste SPAM ooit in decembermaand

December 2007 gaat in de boeken als de maand waarin de meeste SPAM ooit werd verstuurd. Wel 96 procent van alle email in die maand bestond uit ongewenste reclame! Over het hele jaar 2007 bleek het percentage SPAM zo'n 91 procent te zijn. De verwachting is dat in 2008 het percentage ongewenste email zelfs nog gaat toenemen.

Wenskaartjes via email nieuwe vorm van SPAM verspreiding

Spam verspreiders sturen op grote schaal wenskaartmailtjes die ontvangers naar een kwaadaardige website leiden alwaar op slinkse wijze de pc wordt geïnfecteerd. De bewuste emails komen tot nog toe allemaal binnen met hetzelfde onderwerp: [color=#F00]You've received a postcard from a familly member! De link in de mail leidt naar een website, waarna wordt gevraagd een installatie te voltooien, In werkelijkheid wordt er een trojan virus geinstalleerd.

PC Hulplijn

Go to top